Hogyan használjuk az utánfutót?

Minden az utánfutóval végzet munka során be kell tartani az általános munka és balesetvédelmi szabályokat – különös tekintettel az ajtók, rámpák és egyéb mozgó tartozékok működtetése esetén.

Az utánfutó csatlakozáskor arra kell ügyelni, hogy a vonóhorog gömbjén a biztosítóelemek láthatóan és hallhatóan a helyükre kattanjanak.

A piros-zöld-piros cimke mutatja a kapcsolódás helyzetét. · – (piros) nincs kapcsolódás · + (zöld) kapcsolódva X (piros) nyitott 1. Nincs kapcsolódás (üres) 2. Nyitott 3. Kapcsolódva (lenyomva) nyomni Kapcsolódás és lekapcsolás Lekapcsolás: Nyomja meg a reteszt és húzza a fogantyút felfelé. A kapcsolófej automatikusan nyitva marad, amíg a kopásjelző a piros mezőben van, ez egy nagy X-el van jelölve. Ne vontassa az utánfutót ebben a pozícióban! Kapcsolódás: Helyezze a kapcsolófejet (melynek nyitott pozícióban kell lennie X-el jelölve) a vontató jármű vonóhorga fölé, engedje rá. Ha jól lett csatlakoztatva, egy rövid kattanás hallható. Ha a kapcsolófej megfelelően helyezkedik el, a kopásjelző automatikusan a zöld mezőbe ugrik (+)-al jelölve. Amennyiben a kopásjelző a piros (-) mezőben áll, akkor a kapcsolófej nem megfelelően lett csatlakoztatva a vontató járműre. Ilyen esetben tilos az utánfutót vontatni! Ennek elmulasztásakor előfordulhat, hogy az utánfutó magától lekapcsolódik a vontató járműről.

Amennyiben az utánfutón támasztókerék is található, úgy a magasságállítást a vonórúd leakasztott állapotában csak a támasztókerék forgatókarjával szabad végezni.

Az elindulás előtt azt is ellenőrizni kell, hogy a szorítócsavar a leszorító berendezésen jól meg van-e húzva.

Emellett az elektromos kábel dugaszolóját úgy kell behelyeznie az aljzatba, hogy az aljzatfedél rögzítse azt. Nem megfelelő csatlakoztatás esetén a kábel leeshet, minek következtében az utánfutó elektromos részeinek az áramellátása megszűnik.

Minden használatbavételkor ellenőrizni kell a világítási rendszer – és ha van – a fékszerkezet megfelelő működését.

Közlekedés az utánfutóval

Ügyelni kell arra, hogy a vontató jármű közlekedési viselkedése a rákapcsolt utánfutóval megváltozik, és a fékút is arányosan megnövekszik. A szerelvény viselkedésében odafigyelést igénylő változásokat okoznak az útegyenetlenségek, a váltakozó útfelületek is.

A megfelelő haladási sebességgel szabad csak közlekedni, hogy az utánfutós szerelvényt mindenkor biztonsággal tudjuk irányítani.

Max. sebesség lakott területen 50 km/h, lakott területen kívül 70 km/h, autópályán 80 km/h.

Mindig figyeljen a megnövekedett szerelvényhosszra és a hosszabb fékútra.

Rakodás, terhelés

Figyelmeztetés

Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.

 

Mindig legyen megfelelő vonófej terhelés!!!

Az utánfutó megterhelésekor arra kell ügyelni, hogy a teher egyenletesen, és elmozdulás ellen kellőképpen lerögzítve kerüljön fel.

A támasztóerőnek a mindenkori utánfutó össztömeg 4 %-át ki kell tennie  de legalább 25kg.

A maximális vonóhorog terhelés a vonóhorog adattábláján, az utánfutó vonófej-terhelése annak adattábláján található.

Okvetlenül figyelemmel kell lenni arra, hogyha az utánfutóra tartozékot szerelünk, akkor annak a megengedhető hasznos teherbírása lecsökken.

A vonóhorog gömbjén jelentkező támasztóerő-változások kihatnak a személygépkocsi hátsó tengelyére ható erő mértékére is, azt növelik, vagy részben tehermentesíti.

Az utánfutó lenyitható hátfalát  az elindulás előtt mindig zárjuk fel.

Személyek és állatok szállítása TILOS! Állatokat csak az arra kialakított utánfutóban lehet szállítani!

Világítás

A mi személygépkocsi utánfutónk 12 V feszültségre készülnek. Világítási egységként többfunkciós jelzőlámpát használunk, melyekben egyesítve megtalálható a féklámpa, a helyzetjelző, az irányjelző, a hátsó ködlámpa, a rendszámtábla-világítás és a háromszög alakú fényvisszaverő.

A vonóhoroghoz tartozó csatlakozó 7 vagy 13 pólusú az eltérő aljzathoz történő csatlakoztatás megfelelő adapter segítségével lehetséges.

Kerékcsere

Amennyiben a leterhelt utánfutónál kerékcserére lenne szükség, az alábbiak szerint kell eljárni:

  • az utánfutót elmozdulás ellen biztosítsuk, az utánfutót a horogról lekapcsolni nem szabad. A kerékcsavarokat lazítsuk meg.
  • A személygépkocsi emelőjét a tengely négyzetprofilja alá kell helyezni /közvetlenül a felfekvési tuskónál/ azon az oldalon, ahol a hibás kerék található.

Az emelőt tilos a tengelyprofil közepén elhelyezni, azaz nem szabad mindkét kereket egyszerre tehermentesíteni.

  • A kocsiemelő segítségével a tengelyt annyira meg kell emelni, hogy a kerék

kicserélhető legyen.

  • A kicserélt kerék visszahelyezése fordított sorrendben történik.

Miután a teljes teher újra a keréken van, újra és véglegesen meg kell húzni a kerékcsavarokat, illetve a kerékanyákat.

Ezt az ellenőrzést legkésőbb 50 km haladás után meg kell ismételni.

 
 
Hogyan használjuk az utánfutót?